Reklam, işletmelerin ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kitlelerle iletişime geçme şeklidir. Bu yüzden sürekli aynı mecralarda aynı reklamlarla görünmek sıkıcı ve izlenmez hale gelecektir. Reklamda mecra ve içerik çeşitliliği, izleyicinin marka ile bağını artıracak ve süreklilik sağlayacaktır.

Reklamda inovasyon 2 şekilde ele alınabilir.

İlki reklam içeriğinde yapılan geliştirmelerdir. Zamanında gazetelerde verilen reklamlar artık cep telefonlarımızda ve akıllı olarak gösterilir niteliklerdedir. Tüm reklam içerikleri sürekli değişmekte ve gelişmektedir.

Diğer değişiklik ise farklı mecralarda reklamdır. İnsanlar aynı mecradaki reklamları artık geçmeye başlar ve yeni bir mecradaki reklam merak uyandıracağından izlemeye kapılır. Bunu bir çok yeni reklam mecrasında görmekteyiz. Bilboardlar, duraklardaki panolar, kafelerdeki ekranlar, numaratajlardaki ekranlar, reklam panosu ile gezen araçlar  bunlardan bazıalrıdır.Ama bunların içerisinde en önemlisi izlenebilirliği sağlamaktır.İnsanların dikkatini o reklama yönlendirmek ve reklamı izletmektir.

İnsanoğlu tüketmeye devam ettikçe biz reklamcılarda üretmeye ve yeni mecralar bulmaya devam edecektir. Çünkü henüz aklımıza gelmemiş bir çok reklam mecrası bir yerlerde bulunmayı bekliyor.